O firmie

Firma ALMAKS Wojciech Łokaj oferuje usługi z zakresu:

- Dynamicznego wyważania w łożyskach własnych u klienta
- Wibro-diagnostykimaszyn
- Osiowanie za pomocą przyrządów laserowych
- Naprawy i remonty maszyn przemysłowych takich jak wentylatory, przekładnie, pompy, sprężarki itp.
- Wymiany łożysk w maszynach wielkogabarytowych
- Przezwajanie, przeglądy i naprawy silników elektrycznych
- Ocena stanu technicznego maszyn za pomocą technik innych niż wibrodiagnostyka
- Precyzyjne pomiary maszyn przemysłowych z dokładnością do 0,1mm
- Rozwiązywanie problemów technicznych natury mechanicznej

Oferta Almaks

Dynamiczne wyważanie w łożyskach własnych u klienta
Dzięki nowoczesnym technologiom i zdobytemu doświadczeniu możemy wyważać z dużą dokładnością wirniki i wały zarówno na wyważarce stacjonarnej jak i na stanowisku pracy bez konieczności ich demontażu.


Wibro-diagnostyka maszyn
Ocena stanu dynamicznego za pomocą pomiaru drgań i przeprowadzeniu odpowiednich analiz pozwala na określenie stanu wielu elementów roboczych, określenie stref rezonansowych, a w przypadku systematycznego dokonywania badań znacznego zmniejszenia ryzyka awarii.


Osiowanie za pomocą przyrządów laserowych
Takie ustawienie osiowości pozwala na szybkie i dokładne ustawienie współosiowości wałów dwóch współpracujących maszyn lub zespołów. Obniża to poziom drgań i przedłuża żywotność elementów roboczych sprzęgła oraz łożysk.

Naprawy i remonty maszyn przemysłowych
Wykonujemy remonty i naprawy maszyn takich jak sprężarki, wentylatory, pompy, przekładnie itp. które to realizujemy w zakresie własnego warsztatu lub u klienta. Zaplecze techniczne oraz współpraca z wieloma firmami pozwala na kompleksowe wykonywanie remontów, napraw i czynności serwisowych.


Wymiany łożysk w maszynach wielkogabarytowych
Zaplecze techniczne oraz zdobyte doświadczenie i wiedza inżynierska pozwalają nam na wykonywanie prac takich jak wymiany łożysk przy maszynach wielkogabarytowych takich jak walczaki obrotowe, suwnice, dźwignice itp.


Przezwajanie, przeglądy i naprawy silników elektrycznych
Przezwajanie i przeglądy silników budowy zwykłej i przeciwwybuchowej produkcji: Celma, Emit, ABB, Siemens,SEWEurodrive i innych. - klatkowych - pierścieniowych - prądu stałego - generatorów, prądnic

Ocena stanu technicznego maszyn za pomocą technik innych niż wibro-diagnostyka
W wielu maszynach konstrukcje, a niekiedy i producenci wymagają pomiaru szczelin, luzów, naprężeń, temperatur czy innych parametrów mierzalnych pozwalających na określenie stanu.


Precyzyjne pomiary maszyn przemysłowych
Nasi inżynierowie bazując na wieloletnim doświadczeniu oraz zdobytej wiedzy w zakresie budowy wielkogabarytowych maszyn przemysłowych i wymogów ustawienia ich podzespołów, opracowali procedury i techniki pomiarowe pozwalające pozycjonować te elementy z dokładnością 0,1mm.


Rozwiązywanie problemów technicznych natury mechanicznej
W większości układów mechanicznych czy instalacjach występują błędy konstrukcyjne, projektowe oraz wykonawcze co powoduje niewłaściwą pracę maszyn oraz częste awarie. Dzięki inżynierskiej wiedzy teoretycznej z zakresu budowy maszyn oraz zdobytemu doświadczeniu wychwytujemy takie nieprawidłowości i opracowujemy metody ich usunięcia.

Formularz kontaktowy

Informujemy, że Administratorem Danych jest ALMAKS Wojciech Łokaj, z siedzibą w Łabiszynie, pod adresem: ul. Krótka 2 89-210 Łabiszyn, NIP 554-252-97-22 , dane zbierane są w zakresie i celu niezbędnym do obsługi zapytania (zgodnie z wybranym tematem), bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 922 z póź. zm.), przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.